Festival Voicingers – kultuuridevahelise muusika, loovuse ja väljendusviisi kokkupuutepunkt. Festival Voicingers kutsuti ellu, et pakkuda Poolas, Żory kohalikule kogukonnale (ja laiemalt Poola publikule) ligipääsu originaalseimatele ja tunnustatuimatele muusikakollektiividele, milles improvisatsiooni element on moodsa ja värske loomingu kese.. Lisaks on Voicingers’i eesmärk arendada noori professionaale, kelle karjäär on juba võtnud teatud suuna. Voicingers’i missioon on kasutada muusikat kütusena, et õpetada koosolemise, koostegemise, kuulamise ja üksteisega suhtlemise väärtust, rõhudes väärtustele, mis sotsiaalmeedia ajastul tähelepanuta jäävad.

Tänu partnereitele nii Euroopas kui Aasias, on õnnestunud luua peamine Voicingers festival Poolas ning harufestivalid mujal Euroopas – Voicingers On Touri nime all.

Voicingersi kontseptsioon ühendab eri Euroopa riikidest pärit muusikuid ja juhendajaid, et luua omamoodi “sulatuspott”, kus kontsertidel, töötubades ja jam session’itel põimuvad esinemiste käigus kokku eri kultuurid ja “kohalikud kultuurimaitsed”.

Voicingers Festivali töötoad on muusika töötoad, mida viivad läbi varasema õpetamiskogemusega aktiivsed jazzmuusikud ja improvisaatorid, nii vokalistid kui  instrumentalistid Euroopast. 

Töötubades osalemise eesmärk on läbi improvisatsiooni süvendada kontakti iseenda musikaalsusega. Töötoad on mõeldud muusikaakadeemia ning -kutsekoolide laulutudengitele. Tunnid keskenduvad rütmitunnetuse arendamisele ja improvisatsioonilistele harjutustele, mille eesmärk on luua muusikaline ruum, väljudes tavapärastest mängumustritest bändiga suhtlemise abil, ilma kindla plaani ja arranžeeringuta. Tundides pannakse rõhku “kõrva järgi” musitseerimisoskuse arendamisele, mängus esinevate “vigade” aktsepteerimisele ja nende, kui olulise ehitusmaterjali kasutamisele improvisatsioonis, mille käigus annab mugavustsoonist väljumine ligipääsu intuitsioonile. Töötuba lõpeb õpilaste ja õpetajate lõpukontserdiga. Voicingersi töötubade üks eesmärke ja samal ajal eeliseid on võimaldada õpilastel tutvuda improvisatsiooni õpetamise erinevate lähenemisviisidega.

Voicingers On Tour Estonia 2024 toimumiskohad, Töötubade toimumiskoht on Tallinna Muusika- ja Balletikool. Õhtuti toimuvad jam-session’id, mida saadavad töötubade rütmisektsioonid ja õpetajad. Jam-session’ite toimumiskoht on Philly Joe’s Jazzclub. Festivali võtab kokku lõpukontsert MUBA Vaikuse aias.