Słowami Pomysłodawcy

Nie było jasnego planu, było dużo marzeń, ale najważniejsze było działanie. 

Idea Voicingers narodziła się w mojej głowie w 2007 roku. W rok później, w świecie opanowanym przez wielki kryzys ekonomiczny, miała miejsce pierwsza odsłona Voicingers pod postacią Międzynarodowego Konkursu Jazzowego Dla Muzyków Śpiewających. Fakt ten, pozornie bez związku, zdefiniował ducha festiwalu, zarówno w warstwie organizacyjnej jak i artystycznej.

Radzenie sobie z wyzwaniami, zdolność do dostrzegania w nich inspiracji a nie przeszkód stało się leitmotivem wszelkich działań festiwalu. To dzięki trudnościom, a nie pomimo nich, festiwal wciąż istnieje i się rozrasta. Nasze działania koncertowe i edukacyjne docierają do odbiorców w dwunastu krajach Europy i Azji. Festiwal służy bowiem muzyce, jej wielbicielom i samym muzykom pielęgnując w nich świadomość, że głód doświadczania interakcji na żywo, którego zaspokajanie poprzez gromadzenie się wokół muzyki jest jedną z najstarszych form tworzenia wśród ludzi poczucia wspólnoty, jest bezcenny i dlatego pielęgnacji wymaga.

W wymiarze zawodowym festiwal wspiera doświadczonych profesjonalistów w pracy z tymi, których artystyczna droga dopiero się rozpoczęła. W wymiarze duchowym Voicingers działa z korzyścią dla tych, których życie jest sztuką, a twórcze podejście do wszystkich form działania jest nieodzownym warunkiem spełnionej wędrówki przez meandry życia pełnego tajemnic. 

W ramach swojej idei czerpania inspiracji ze współpracy pomiędzy międzynarodowymi środowiskami artystycznymi oraz przedstawicielami skrajnie odmiennych kultur Festiwal Voicingers:

organizuje Międzynarodowe Wyzwania Jazzowe dla Muzyków Śpiewających – formę prezentacji wokalistów jazzowych zapoczątkowaną w 2008 roku w Żorach, na Górnym Śląsku, w ramach których najciekawszym wykonawcom oferowane jest jednorazowe wsparcie finansowe na rzecz rozoju ich kariery oraz współpraca na scenach  festiwalu Voicingers.

kształci młodych muzyków z podczas warsztatów Voicingers. Techniki oddychania, zagadnienia rytmiczne, relaksacja, granie w zespołach, śpiewanie w chórach, ale również ćwiczenia improwizacyjne stymulujące zdolność akceptacji oraz działania bez planu to zagadnienia, na których koncentrują się warsztaty dla wokalistów i instrumentalistów. Nasze zajęcia przeznaczone są dla profesjonalnych muzyków ale i pasjonatów, amatorów. Warsztaty prowadzi grupa międzynarodowych, czynnie działających artystów.

tworzy szanse na prezentacje dla nowej generacji muzyków. Voicingers Showcase organizowany przy współpracy a Instytutem Adam Mickiewicza, to trzydniowy meeting dla muzyków oraz profesjonalistów z branży jazzowej. 

buduje platformę międzynarodowej współpracy muzyków, promotorów, dziennikarzy, wytwórni, festiwali, konkursów jazzowych i klubów – międzykulturowa wymiana pomysłów poprzez muzykę 

bawi serią koncertów plenerowych i nie plenerowych w różnych lokalizacjach w mikroregionie Żor.

 

Bądź częścią Voicingers! 

 Grzegorz Karnas

BD VC ARTIST