Projekt Voicingers All Stars z udziałem międzynarodowej grupy artystów jazzowych to kolejna z serii produkcji Festiwalu Voicingers. Jej celem, poza kreowaniem nowej przestrzeni dla sztuki improwizacji wokalno-instrumentalnej na najwyższym, światowym poziomie, jest poszerzanie międzykulturowego kręgu artystów współpracujących w ramach Voicingers Network. Tegoroczne koncerty pod hasłem Voicingers All Stars goszczą na scenach Pragi, Paryża, Rygi, Kopenhagi, Dhaki oraz Hanoi.