Polski perkusista, kompozytor. W 2015 roku ukończył licencjat z perkusji klasycznej w krakowskiej  Akademii Muzycznej, rok pózniej rozpoczął studia jazzowe w Conservatorium van  Amsterdam, a w 2020 roku uzyskał tytuł magistra Akademii Muzycznej w Katowicach na  wydziale jazzu. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (m.  in. European Solo Competition for Brass and Percussion Instruments w Szkocji, Jazz  Juniors, Internationalen Marimba – Wettbewerb w Niemczech), występował na festiwalach  muzycznych w kraju i za granicą (m. in. Warszawska Jesień, Internationale Ferienkurse fur  Neue Musik, Warsaw Summer Jazz Days). Otrzymał stypendium rektora Akademii  Muzycznej w Krakowie, Ministra Edukacji Narodowej oraz Sapere Auso. W 2013 roku  zdobył nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rok później zadebiutował jako  solista z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej. Po rozwinięciu swojej kariery jako  perkusista klasyczny zwrócił swoją uwagę w stronę jazzu i muzyki rozrywkowej. Angażuje  się w wielu zespołach o zróżnicowanej stylistyce koncertując w kraju i za granicą. w 2019  roku odbył trasę po Chinach w trio pianisty Pawła Kaczmarczyka, a w 2020 roku wyjechał na semestr do Republiki Środkowoafrykańskiej uczyć w African Music School – szkole  muzycznej założonej przez misjonarza Benedykta Pączkę pod hasłem “Instrumenty  zamiast broni”. Po powrocie do Polski założył swój własny projekt “Superminimalism”, w  którym realizuje pomysły jako lider zespołu i kompozytor, a także otrzymał prestiżowe  stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu “Młoda Polska”. Oprócz  muzyki na co dzień zajmuje się również sztukami plastycznymi.

FB and IG at #voicingersteam

In 2015 graduated with a bachelor’s degree in classical  percussion at the Academy of Music in Krakow. A year later he began jazz studies at  the Conservatorium van Amsterdam, and in 2020 he received a master’s degree at  the Academy of Music in Katowice in the jazz department. He is a laureate of many  national and international competitions (e.g. European Solo Competition for Brass  and Percussion Instruments in Scotland, Jazz Juniors, Internationalen Marimba –  Wettbewerb in Germany), performed at music festivals in Poland and abroad (e.g.  Warsaw Autumn, Internationale Ferienkurse fur Neue Musik, Warsaw Summer Jazz  Days). He received a scholarship from the rector of the Academy of Music in Krakow,  the Ministry of National Education, and Sapere Auso Foundation. In 2013, he won  the award of the Minister of Culture and National Heritage, and a year later he made  his debut as a soloist with the Calisia Philharmonic Symphony Orchestra. After  developing his career as a classical drummer, he turned his attention to jazz and  popular music. He is involved in many bands of various styles, playing concerts in  the country and abroad. in 2019 he went on a China tour with Paweł Kaczmarczyk  Trio. In 2020 he went to the Central African Republic for a semester to teach at the  African Music School – a music school founded by the missionary Benedykt Pączka  under the slogan “Instruments instead of weapons”, in a country torn by hunger and  war. After returning to Poland, he founded his own project “superminimalism”, in  which he implements ideas as a band leader and composer, and also received the  prestigious scholarship of the Minister of Culture and National Heritage “Młoda  Polska”. In addition to music, he also deals with fine arts on a daily basis.

FB and IG at #voicingersteam