Wokalistka, pianistka i kompozytorka mieszkająca w Berlinie. W swojej działalności jako bandleader, interdysyplinarny wykonawca, improwizatorka i sidewoman w licznych projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, artystka szczególnią uwagę skupiła na eksplorowaniu swojego głosu w kierunku muzyki współczesnej. Posiadając korzenie ukraińskie, uzbekistańskie oraz niemieckie, Ganna stara się połączyć różnorodne muzyczne światy, od jazzu do folkloru, poprzez muzykę eksperymentalną i neoklasyczną estetykę. Mieszanka powagi okraszonej uśmiechem. Wokalistka, pianistka i kompozytorka mieszkająca w Berlinie. współczesnej. Posiadając korzenie ukraińskie, uzbekistańskie oraz niemieckie,

Ganna stara się połączyć różnorodne muzyczne światy, od jazzu do folkloru,
poprzez muzykę eksperymentalną i neoklasyczną estetykę. Mieszanka powagi okraszonej uśmiechem