Grzegorz Karnas (POLSKA) Stwórca, mózg, dyrektor artystyczny festiwalu Voicingers. Wokalista improwizujący, band leader, producent muzyczny, pedagog z doświadczeniem akademickim, promotor. Występował w Europie, Afryce i Azji. Niedoszły filolog romański, angielski i arabski. Dzięki zawodowi muzyka, pasjom podróżniczym oraz koniecznościom życiowym odwiedził ponad pięćdziesiąt krajów. W roli pedagoga opowiada o rytmie, improwizacji, czasami o fonetyce i cenie bycia sobą. Skoro lubi, to znaczy, że też nie lubi. Często zapomina o piciu wody!

FB and IG at #voicingersteam

Improvising vocalist, band leader, music producer, educator with academic experience, supervisor, the main CPU of the Voicingers festival. He performed in Europe, Africa and Asia. A would-be Roman, English and Arabic philologist. Thanks to music, travel passions and life necessities he visited over fifty countries. He shares his experience with rhythm, improvisation, sometimes phonetics and the price of being oneself. He likes a lot, but he does not like either. He often forgets about hydrating himself. 

FB and IG at #voicingersteam