Festiwal Voicingers narodził się w epoce „banału z piedestału” aby służyć muzyce, muzykom i wielbicie-lom muzyki i pielęgnować głód doświadczania muzyki żywej, zarówno wśród wykonawców, jak i słucha-czy. Wspierając młodych profesjonalistów w pracy z tymi, których artystyczna droga już się rozpoczęła, Festiwal Voicingers działa na rzecz tych, dla których życie jest sztuką, dla których twórcze podejście do wszystkich form działania jest nieodzownym warunkiem spełnionej wędrówki przez meandry życia peł-nego tajemnic. Dlatego festiwal:
– organizuje Międzynarodowy Konkurs Jazzowy dla Muzyków Śpiewających. Odbywa się on co dwa lata w Żorach, na Górnym Śląsku.
– kształci młodych muzyków z podczas różnorodnych zajęć indywidualnych i grupowych warsztatów Voicingers. Techniki oddychania, improwizacja, interpretacja, zagadnienia rytmiczne, artykulacja, relaksacja, granie w combo i śpiewanie w chórach to zjawiska, na których koncentrują się Warsztaty Muzykującej Sceny Wokalnej i Warsztaty Jazzowej Interakcji Zespołowej i Form Otwartych. Przeznaczone są dla profesjonalnych muzyków ale i pasjonatów, amatorów. Warsztaty prowadzi grupa międzynarodowych, czynnych muzyków i artystów, a zajęcia oscylują dookoła jazzu I muzyki improwizowanej.
– zapewnia edukację muzyczną dla całych rodzin. Dzięki programowi zajęć artystycznych dla dzieci, rodzice mogą dzielić się wrażeniami z koncertów na żywo ze swoimi pociechami. Podczas odkrywania różnych oblicz muzyki tworzone są nowe więzi między pokoleniami.  

– tworzy szanse na prezentacje dla nowej generacji muzyków poprzez JazzBus Showcase organizo-wany przy współpracy ze słowacką wytwórnią Hevhetia, na który zapraszani są przedstawiciele niezależnych wytwórni i organizatorzy festiwali jazzowych
– buduje platformę międzynarodowej współpracy
muzyków, promotorów, dziennikarzy, wytwórni, festi-wali, konkursów jazzowych i klubów – międzykulturowa wymiana pomysłów poprzez muzyk
– bawi serią koncertów plenerowych i nieplenerowych w różnych lokalizacjach w mikroregionie Żor.

Noce z Muzyką na Żywo
to cowieczorne jam session
festiwalu Voicingers.