1-1-2.png
3-7.png
7-2-1.png
8-2-1.png
9-2-1.png
10-2-1.png
11-2-1.png
12-2-1.png
13-2-1.png
14-1-1.png
15-1-1.png
16-1-1.png
17-1-1.png
18-1-1.png

Wokalistka, pianistka i kompozytorka mieszkająca w Berlinie. W swojej działalności jako bandleader, interdysyplinarny wykonawca, improwizatorka i sidewoman w licznych projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, artystka szczególnią uwagę skupiła na eksplorowaniu swojego głosu w kierunku muzyki współczesnej. Posiadając korzenie ukraińskie, uzbekistańskie oraz niemieckie, Ganna stara się połączyć różnorodne muzyczne światy, od jazzu do folkloru, poprzez muzykę eksperymentalną i neoklasyczną estetykę. Mieszanka powagi okraszonej uśmiechem. Wokalistka, pianistka i kompozytorka mieszkająca w Berlinie. współczesnej. Posiadając korzenie ukraińskie, uzbekistańskie oraz niemieckie,

Ganna stara się połączyć różnorodne muzyczne światy, od jazzu do folkloru,
poprzez muzykę eksperymentalną i neoklasyczną estetykę. Mieszanka powagi okraszonej uśmiechem