Workshopy

 

 

Dychové techniky, improvizácia, interpretácia, problematika rytmu, artikulácia, relaxácia, hranie s kapelou a spev v skupine sú fenomény, na ktoré sa zameriavajú workshopy v štýle Jazz Collective Interactions a Open Forms. Sú určené pre profesionálnych hudobníkov, pedagógov ako aj nadšencov a amatérov. Workshopy organizuje skupina aktívnych medzinárodných hudobníkov a umelcov. Kurzy oscilujú okolo jazzu a improvizovanej hudby.

 

Čo je improvizácia?

- je druh jazyka, ktorý môže mať vlastnú gramatiku napísanú vo vlastnom členení rytmu, stupnice, harmónie, formy. Intuitívne pochopenie týchto princípov je základom hudobnej komunikácie.

- prebúdza a podporuje spontánnosť. V čisto hudobnej sfére prehlbuje schopnosť s ľahkosťou vytvárať nový obsah výpovede v zábavnej atmosfére.

- v oblasti psychológie improvizácia odstraňuje strach z omylov a prehlbuje akceptovanie reality takej, aká je, dôležitosť vlastnej úlohy v nej.

- zlepšuje koncentráciu a schopnosť prakticky zažiť „tu a teraz“ prostredníctvom odpútania sa od minulých problémov a plánov do budúcnosti, zatiaľ čo sa vy vznášate medzi energiami zvukov.

 

Umenie improvizácie má v dnešnej dobe mimoriadny význam

Revolúcia v oblasti počítačových technológií spôsobila, že sa spoločenský život čoraz viac zúžil na anonymnú „interakciu“ v sociálnych médiách. Pocit seba samého sa stáva relatívnym pojmom. Medziľudská komunikácia je založená hlavne na výmene informácií a názorov medzi jednotlivcami, ktorých zastupujú často neosobní avatari nesúci prezývky. Takáto realita zvyšuje u tých, ktorí sa na nej podieľajú, potrebu neustáleho riadenia svojho obrazu. Schopnosť upravovať svoje písomné názory a spôsob, akým sa prezentujeme, nás vizuálne zbavuje možnosti prijímať veci také, aké sú. Workshopy Voicingers vám poskytnú pohľad na podstatu improvizácie prostredníctvom teórie a predovšetkým praxe. Na sociálnej úrovni pre vás improvizačné workshopy Voicingers vytvárajú hudobný priestor, ktorý uľahčuje opätovné prežívanie kontaktu so sebou samým.

 

Tvorme všetci spolu!

 

Čo môžete na workshopoch zažiť?

 

Workshopy pre spevákov i inštrumentalistov

Improvizácia môže byť nástrojom vyjadrovania prostredníctvom hudobného jazyka. Môže mať dokonca svoju vlastnú gramatiku, preto je možné, aby ten, kto jej rozumie, vytvoril nekonečnú škálu hudobných prejavov zábavnou, uvoľnenou spontánnou cestou.

Speváci a inštrumentalisti si môžu tento rok vybrať z workshopov, ktoré ich oslovia. Činnosti workshopu sú zamerané na prehĺbenie poznatkov z kuchyne tvorby hudby. Ich jednotlivé prvky budú diskutované a precvičované spôsobmi, ktoré ľahko pochopia tí, ktorých znalosť hudby je intuitívna a opiera sa iba o počúvania. Naším cieľom je poskytnúť informácie a precvičiť základy jazzového štýlu (sólo, forma, technika), ako aj voľnej improvizácie (individuálne a v skupinách). Na workshopoch sa zameriavame na skúmanie umenia slobodného prejavu pomocou jednoduchých opatrení, ako je kontrola rytmu a melódie, všetko založené na charakteristikách jednotlivca. Počas celého trvania festivalu Voicingers bude na nčných Jam Sessions príležitosťou uviesť do praxe všetko, čím sa na workshopoch zaoberáme, môžete si vyskúšať, ako sa vytvárajú skutočné hudobné schopnosti pred publikom.

Workshop ukončí koncert 24. júla, počas ktorého sa účastníci workshopu predstavia na doskách Rubigall v Banskej Štiavnici.

 

Účastnícky poplatok je 150 eur/osoba - zahŕňa vstup zdarma na všetky workshopy a koncerty, ubytovanie (penzión Marína), raňajky a obed


registrácia tu:

http://voicingers.com/pl/tresc/vokalne-workshopy/registracia

 

Je možnosť si dohodnúť individuálne hodiny s lekormi, ktorí budú k dispozícii – bližšie informácie v prípade poskytnú organizátori