Regulamin

Regulamin uczestnictwa w festiwalu Voicingers

 

KONCERTY

 

 1. Bilety wstępu sprzedawane są na cały wieczór, a nie na poszczególne koncerty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prezentowanych w danym dniu artystów. 
 2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 3. Uczestnicy warsztatów wokalnych, fotograficznych, artyści pracujący przy festiwalu, promotorzy zaproszeni do udziału w showcase'ieoraz dzieci uczestniczące w warsztatach Voicingers wchodzą na koncerty po okazaniu opasek, które otrzymują od organizatorów festiwalu.
 4. Wstęp na przesłuchania konkursowe, koncert uczestników warsztatów oraz koncerty plenerowe jest wolny. 

 

WARSZTATY

 

 1. Chętni do uczestnictwa w warsztatach Voicingers zgłaszają chęć uczestnictwa w nich mailowo. 
 2. W celu rezerwacji miejsca na warsztatach należy przelać na konto Organizatora zaliczkę w wysokości 50% ich ceny. Zaliczkę należy wpłacać tylko i wyłącznie po otrzymaniu od nas Zaproszenia do Uczestnictwa. Zaproszenie wysłane przez nas drogą mailową oznacza, że zapoznaliśmy się z nadesłanymi przez was materiałami, i że wasza obecność na Warsztatach Voicingers jest mile widziana. Zaliczkę należy wpłacić do 7 dni po otrzymaniu od nas zaproszenia. Zaliczka jest bezzwrotna! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach po uprzednim wpłaceniu zaliczki, można ją odzyskać znajdując na swoje miejsce „zastępcę” chętnego do uczestnictwa w warsztatach. 
 3. Uczestnictwo w każdym z warsztatów jest dobrowolne, niemniej jednak obecność na wszystkich  zajęciach, koncertach i jamach jest warunkiem pełnego doświadczenia Festiwalu czyli pełnią Voicingers Experience.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z warsztatów osoby, która sprawia kłopoty i/lub nie wpisuje się w naszą konwencję pracy lub/oraz nie przestrzega regulaminu obiektów festiwalowych. Informujemy, że w przypadkach spornych nasza ocena jest subiektywna i nie podlega debacie. Osobom usuniętym z warsztatów przysługuje zwrot połowy kosztów za niewykorzystane dni według ustalonego przelicznika (koszt uczestnictwa w warsztatach + koszt noclegów dzielone na liczbę dni).
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obiektów, w których odbywają się poszczólne wydarzenia festiwalu oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie dokonane naruszenia i szkody.

 

JAM SESSIONS

 

 1. Ze względu na nieugięte zasady współpracy, ale i szacunek do partnerów Festiwalu, na terenie Restauracji Texas obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia swojego jedzenia oraz napojów (dotyczy to również tzw. wagoników na zewnątrz).
 2. Punktualne stawianie się na zajęcia jest podstawowym elementem pracy w grupach. Jam Sessions to dla uczestników warsztatów nic innego jak wieczorne zajęcia warsztatowe. Jamy rozpoczynają się o 22:00 i kończą o 2:00. Uczestnictwo w nich jest obowiązkowe, punktualność zalecana, a korzystanie ze sceny jamowej już od pierwszego dnia jest bardzo mile wskazane. 

KONCERT FINAŁOWY WWARSZTATÓW

 1. Występ w koncercie finałowym nie jest obowiązkowy. Osoby, które chcą wziąć w nim udział powinny to zgłosić najpóźniej trzeciego dnia warsztatów. Jam Sessions to czas i okazja do przegrania swojego repertuaru, zaprzyjaźnienie się z muzykami, przygotowanie się do występu
 2. Występy podczas koncertu finałowego są rejestrowane w formie audio i Video. Surowy materiał (16 tracków audio, trzy kamery video z dobrą optyką) gotowy do zmontowania profesjonalnego wideoklipu można otrzymać od nas na miejscu, za ustaloną opłatą po dostarczeniu pendrive'a (min 32 GB)

 

Uczestnik wydarzeń festiwalowych wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów zrealizowanych podczas trwania Festiwalu. Zgoda obejmuje m.in. publikację materiałów na stronie internetowej organizatora oraz w social mediach.

Uczestnictwo w festiwalowych wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zasady udziału w festiwalu  w związku z COVID-19

 

Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem wydarzeń kulturalnych. Jego przestrzeganie jest obowiązkiem każdej osoby zaangażowanej w organizację wydarzenia i biorącej w nim udział – jest to bezwzględnie ważne ze względu na ochronę zdrowia personelu i gości.

 

Zasady ogólne

 1. Fizyczny udział w przygotowaniach do wydarzania oraz w samym wydarzeniu mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub objęta izolacją, nie wolno brać fizycznego udziału w przygotowaniach do wydarzenia oraz w wydarzeniu.
 3. Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać  Organizatorom, jest to bardzo ważne ze względu na konieczność zapewnienia właściwej ochrony pozostałych osób biorących udział w wydarzeniu.
 4.  Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje dystans społeczny (min. 2 metry) i zasada ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie).
 5.  Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz nie obowiązuję przy wydarzeniach odbywających się na świeżym powietrzu.
 6.  Jeżeli w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia zostanie u Ciebie stwierdzony COVID-19, niezwłocznie zawiadom Organizatora, aby mogli podjąć niezbędne działania w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

 

 

Złe samopoczucie

 

    1. Jeżeli źle się czujesz, nie przychodź. Niezwłocznie skontaktuj się z Organizatorem aby ustalić zasady postępowania na tę okoliczność.

    2. Niezwłocznie zgłoś Organizatorowi, że źle się poczujesz w ciągu dnia pracy, w szczególności jeśli masz podwyższoną temperaturę, gorączkę, kaszlesz i/lub masz duszności. W takim wypadku bezwzględnie zasłoń nos i usta, staraj się też odizolować do momentu otrzymania instrukcji postępowania.

    3. Najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o opuszczenie wydarzenia i otrzymasz od Organizatora dodatkowe instrukcje postępowania. Przygotuj się na taką okoliczność. 

    4. Nie panikuj, staraj się także nie dzielić swoimi obawami z innymi współpracownikami oraz gośćmi, gdyż u nich także może to wywołać atak paniki. Pamiętaj, że jeżeli nie miałeś bliższego lub dłuższego kontaktu z innymi osobami, to nawet jeżeli okażesz się chory na COVID-19, nie oznacza to, że te osoby także zachorują.

    5. Bezwzględnie przestrzegaj zasad higieny.

 

Podejrzenie zachorowania na COVID-19 u innej osoby

 

    1. Zgłoś niezwłocznie swoje podejrzenie Organizatorowi, aby mógł podjąć niezbędne działania.

    2. Nie panikuj, przestrzegaj bezwzględnie zasad higieny, ogranicz kontakt.

    3. Pamiętaj, że osoba nie musi być chora, a Twoje przypuszczenia mogą był błędne. Niech Twoje działania i zachowanie nie wpływają niekorzystnie na traktowanie tej osoby.

 

Dystans społeczny i higiena

 

    1. Pamiętaj o zachowywaniu dystansu społecznego (min. 2 metry) i ograniczaniu zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie).

    2. Dezynfekuj ręce i przedmioty, z których korzystasz tak często jak to możliwe.

    3. Jeżeli dezynfekujesz urządzenia elektroniczne, rób to ostrożnie, aby ich nie uszkodzić.

    4. Unikaj zatłoczonych miejsc, które mogą narazić Cię na zbyt bliski kontakt z innymi osobami.

    5. Unikaj dotykania twarzy w pracy. Pamiętaj, że dokumenty, z którymi pracujesz też mogą być nośnikiem zakażenia.

    6. Kichaj w łokieć lub chusteczkę, którą niezwłocznie wyrzuć do kosza na śmieci.

    7. Bezwzględnie przestrzegaj ograniczeń dotyczących liczby osób, które mogą przebywać w przestrzeni biurowej, wymagaj tego także od innych.