O nás

Voicingers On Tour Česká republika 2021 je druhý ročník workshopu s mezinárodním přesahem. Jako lektoři se na něm podílejí profesionální hudebníci z Česka, Polska a Kolumbie. Záměrem je posílit hudební interpretační tvorbu a edukační rozvoj v rámci České republiky o specifický druh vzdělávání. Cílem je nabídnout sérii vzdělávacích aktivit v oblasti improvizované hudby, které budou probíhat pod vedením zkušených lektorů, aktivních hudebníků. Těžištěm workshopů je probouzení a rozvíjení zájmu o tvůrčí činnost, o improvizovanou hudbu a posilování schopnosti ji tvořit. Hlavními projektovými aktivitami jsou vzdělávací workshopy pro mladé hudebníky a koncerty pedagogů. Soubor vzdělávacích aktivit se uskuteční v prostorách Eurocentra Jablonce nad Nisou, jehož součástí jsou sály pro realizaci workshopů a koncertní pódium (Letní scéna). Součástí projektových aktivit budou hudebně-edukační vstupy, které s tématem souvisejí. Cílovými skupinami jsou studenti hudby, interpreti a hudební pedagogové, zároveň odborná a široká veřejnost. 

Myšlenka Voicingers, původem z Polska, je sloužit hudbě, hudebníkům a těm, kteří mají k hudbě úctu. Stará se o udržení zkušenosti s živou akustickou hudbou mezi interprety a publikem. Pozitivní zkušenosti z předchozích ročníků potvrdily význam této akce (v Polsku se  Voicingers koná 11 let, série On Tour po evropských státech byla realizována v letech 2018 a 2019). Workshopy a koncerty jsou zaměřeny na popularizaci improvizované hudby u mladých lidí, hudebníků, pedagogů, odborné a laické veřejnosti. Cílem je nabídnout nové alternativy nazírání na improvizovanou hudbu přes realizaci workshopů a koncertů účastníků a lektorů. Jde o bezprostřední konfrontaci s inspirativními přístupy, netradičními formami hudebního vzdělávání, které mohou obohatit práci mladých hudebníků, hudebních pedagogů v České republice a stejně tak českých hudebníků, kteří na akci participují.

Spolupořadatelem akce je jablonecké Studio Kokos, z.s.. Akce tak navazuje na vokální workshopy konané v gesci Studia Kokos, z.s. v minulých letech. Rozšiřuje nabídku hudebního vzdělávání občanům Libereckého kraje, kterou Studio Kokos, z.s. kontinuelně poskytuje. Současně akce navazuje na první ročník Voicingers on tour Czech Republic, který se konal v roce 2019 v Praze.